Rechtsbijstandverzekering voor slopers

Als sloopmedewerker ben je de belangrijkste persoon voor de sloopkogel, degene die oude dingen vervangt door nieuwe. Je werkdag zit vol actie, van zorgvuldige planning van de sloop tot het daadwerkelijk neerhalen van gebouwen. Zoals je weet, brengt dit beroep ook zijn risico’s met zich mee. Niet alleen het gevaar voor je lichamelijke gezondheid, maar ook juridische kwesties kunnen een probleem vormen. Denk aan geschillen over eigendomsrechten, veiligheidsnormen of claims voor schade. Daarom is een rechtsbijstandverzekering belangrijk voor jou als sloopmedewerker. Het biedt de nodige bescherming tegen de juridische risico’s die gepaard gaan met jouw dynamische werk. Zelfs een sloopmedewerker heeft soms hulp nodig bij het opruimen van problemen, maar dan op juridisch gebied.

“Als sloopmedewerker sloop je genoeg. Zorg dat het jou niet overkomt in de rechtbank.”
— Kasper, expert rechtsbijstandverzekeringen

De ideale bescherming voor slopers

Voor slopers zoals jij, is de zakelijke rechtsbijstandverzekering van DAS de perfecte keuze. Bij DAS zit hulp bij incasso standaard inbegrepen, iets wat bij veel andere zakelijke verzekeringen niet het geval is. Of je nu een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) bent of eigenaar van een middelgroot bedrijf (mkb’er), DAS heeft de juiste verzekering voor jou. Naast de DAS rechtsbijstandverzekering zijn er ook andere zakelijke rechtsbijstandverzekeringen die interessant kunnen zijn voor jou. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Als sloper tussen puin en papierwerk

1. Geschillen over eigendomsrechten

Als sloper krijg je soms te maken met complexe situaties waarin de eigendomsrechten van een te slopen object niet duidelijk zijn. Dit kan leiden tot juridische geschillen met eigenaren, omwonenden, of lokale overheden. Deze situaties ontstaan vaak wanneer er onduidelijkheid is over de exacte grenzen van het terrein of als de sloopwerkzaamheden onverwachts historische of waardevolle objecten aan het licht brengen. Je kunt hierbij denken aan de volgende voorbeelden:

  • Omwonenden die bezwaar maken tegen de sloop omdat ze menen dat het pand op hun grond staat.
  • Vondsten van archeologische artefacten op de slooplocatie die het hele project tijdelijk stilleggen.
  • Onenigheid met de gemeente over de interpretatie van het bestemmingsplan.

2. Schadeclaims

Bij sloopwerkzaamheden kan soms onbedoeld schade ontstaan aan omliggende panden of infrastructuur. Dit kan leiden tot schadeclaims van derden. Denk aan trillingen die scheuren in nabijgelegen gebouwen veroorzaken of het per ongeluk beschadigen van ondergrondse leidingen. Het is een situatie die snel kan escaleren als er niet adequaat op wordt gereageerd. Bij schadeclaims kun je denken aan de volgende voorbeelden:

  • Een naastgelegen pand krijgt scheuren in de muren door de trillingen van jouw werkzaamheden.
  • Schade aan openbare voorzieningen, zoals lantaarnpalen of riolering, tijdens de sloop.
  • Aansprakelijk gesteld worden voor letsel van voorbijgangers veroorzaakt door vallend puin.

3. Milieuovertredingen

Sloopwerkzaamheden brengen ook milieuverantwoordelijkheden met zich mee. Het niet naleven van de milieuregelgeving, zoals het onjuist afvoeren van sloopafval of het veroorzaken van overmatige vervuiling, kan leiden tot juridische problemen. Milieuovertredingen zijn niet alleen slecht voor je reputatie, maar kunnen ook resulteren in boetes of zelfs een tijdelijke stopzetting van de werkzaamheden. Denk bij milieuovertredingen aan de volgende voorbeelden:

  • Het niet correct scheiden en afvoeren van gevaarlijke stoffen, zoals asbest.
  • Overlast voor de omgeving door stof, geluid, of trillingen die de vastgestelde normen overschrijden.
  • Het illegaal storten van sloopafval in natuurgebieden of op niet daarvoor bestemde locaties.

Voor meer informatie over de risico’s die je loopt en hoe je deze kunt vermijden, kun je ook terecht op de website van de brancheorganisatie Vereniging van Sloopaannemers. Zij bieden uitgebreide resources en adviezen specifiek voor jouw vakgebied. Lees hier meer.

Waarom jij als sloper echt een zakelijke rechtsbijstandverzekering moet hebben

VoordelenNadelen
Juridische hulp bij conflictenDe verzekering kost maandelijks geld
Snel online af te sluitenEr kan een wachttijd gelden
Focus op je dagelijkse werkzaamheden

Voordeel: juridische hulp bij conflicten

Als sloper heb je vast weleens te maken met discussies of onenigheden. Misschien over de veiligheidsvoorschriften, of met een opdrachtgever die achteraf niet tevreden is. Hier komt juridische hulp (bijvoorbeeld via DAS) bij conflicten kijken. Het geeft je rugdekking als er meningsverschillen ontstaan over het werk dat je hebt verricht. Je hoeft je geen zorgen te maken over de kosten van een advocaat of over hoe je jezelf moet verdedigen.

Voordeel: snel online af te sluiten

Het leven van een sloper is al hectisch genoeg, dus je hebt echt geen tijd om urenlang met papierwerk bezig te zijn. Gelukkig is een zakelijke rechtsbijstandverzekering snel en eenvoudig online af te sluiten. Met een paar klikken ben je beschermd. Dit voordeel betekent dat je meer tijd overhoudt voor je werkzaamheden, of om gewoon even lekker met de sloophamer te ontspannen.

Voordeel: focus op je dagelijkse werkzaamheden

Zonder de stress van juridische problemen kun je je helemaal storten op je sloopwerk. Geen afleiding meer omdat je weet dat, mocht er iets gebeuren, je verzekering je rug dekt. Dit is vooral belangrijk in een beroep waar de risico’s zo tastbaar zijn als bij slopers. Je kunt je concentreren op het veilig en effectief uitvoeren van je werk, zonder je zorgen te hoeven maken over potentiële juridische zaken.

Nadeel: de verzekering kost maandelijks geld

Ja, een zakelijke rechtsbijstandverzekering kost maandelijks geld. Maar laten we eerlijk zijn, de prijs van een advocaat kan al snel oplopen tot € 200,- per uur! Die kostenpost weegt niet op tegen de bescherming die de verzekering biedt. Bovendien is de premie zakelijk aftrekbaar, wat de impact op je portemonnee vermindert. Denk eraan: als sloper ben je gewend om dingen af te breken, maar je bankrekening hoeft daar niet onder te lijden.

Nadeel: er kan een wachttijd gelden

Soms moet je even wachten voordat je verzekering ingaat. Dat kan vervelend zijn, vooral als je direct na het afsluiten van je verzekering juridische hulp nodig hebt. Maar zie het zo: net zoals je een gebouw niet zonder voorbereiding sloopt, geef je je verzekering de tijd om zich voor te bereiden op de bescherming van jouw bedrijf. Ondertussen kun jij je concentreren op je werk, wetende dat je goed gedekt bent wanneer de wachttijd voorbij is.

3.6/5 - (5 stemmen)

Kasper is (mede)eigenaar van meerdere verzekering websites. Al meer dan 10 jaar is hij werkzaam in de financiële branche, waaronder rechtsbijstandverzekeringen. Sinds 2010 schrijft hij over rechtsbijstand (verzekeringen) in Nederland.

Bronnen

De informatie op deze pagina is voor het laatst geupdated op 29-03-2024. Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd: