Ontbinding arbeidsovereenkomst

Het is een groot misverstand om te denken dat de werkgever te kiezen heeft als het gaat om de procedure die gevolgd wordt als hij jou ontslag wil geven. Het is namelijk de reden van ontslag die bepalend is of een ontslag via het UWV verloopt of ene start krijgt bij de kantonrechter. De kantonrechter mag een ontbinding arbeidsovereenkomst goedkeuren op verzoek van de werkgever. Dit kan naar aanleiding van slecht functioneren of wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of een arbeidsconflict.

Een rechtsbijstandverzekering helpt je met problemen in de toekomst. Heb je nu een probleem? Vergelijk dan Rechtsbijstand on Demand.

Zeer verstandgom de rechtsbijstandverzekering in te schakelen

De kantonrechter bepaalt ook de datum van ontbinding arbeidsovereenkomst. Is er sprake van ontbinding arbeidsovereenkomst, dan geldt geen opzegtermijn. Behalve dat de kantonrechter kan besluiten over kan gaan tot ontbinding arbeidsovereenkomst, kan de rechter jou als werknemer eveneens een ontslagvergoeding toezeggen. Als iets dergelijks aan de hand is, doe je er altijd goed aan om de rechtsbijstandverzekering meteen in te schakelen. Dan krijg je namelijk precies die ondersteuning die dan noodzakelijk is.

Ontbinding arbeidsovereenkomst: dien altijd een verweerschrift in

Mocht er sprake zijn van ontbinding arbeidsovereenkomst, dan kun je als werknemer een verweerschrift indienen. Doe je dit niet, dan zou dit eventuele gevolgen kunnen hebben voor de WW-uitkering. Natuurlijk voer je in dit verweerschrift tegenargumenten aan en doe je een verzoekvoor een transitievergoeding. Vaak is het mogelijk dat je nog voor de gang naar de rechter gemaakt wordt tot vereenstemming te komen met de werkgever; een zogenaamde minnelijke regeling.

Je kunt onderhandelen over de voorwaarden voor het ontslag

Met de werkgever onderhandel je dan over het ontslag. Lukt dit, dan kan de rechtszaak van de rol en op deze maner heb je zelf dus inspraak in de voorwaarden zoals die gaan gelden voor het ontslag. Zo is een schadevergoeding onderhandelbaar en kun je zoals gesteld een transitievergoeding vragen. Je kunt nog zaken doen met de werkgever tot aan de dag van de rechtszaak. Bij zowel het onderhandelen en een eventuele rechtszaak is het buitengewoon verstandig om juridische ondersteuning te hebben. Dit kan prima via de rechtsbijstandverzekering.

Vergelijk eerst de aanbieders van de rechtsbijstandverzekering

Wil je alles weten over de rechtsbijstandverzekering? Dan doe je er goed aan deze website te raadplegen. Ook kun je hier de aanbieders van een dergelijke verzekering met elkaar vergelijken. Dan weet je dat je altijd de voor jou beste keuze maakt. Vergeet vooral niet de aanvullende module ‘werk’ te kiezen.

Wat doe je als sprake is van ontbinding arbeidsovereenkomst?

In eerste instantie is het goed de rechtsbijstandverzekering in te schakelen. De specialist zal je helpen bij het indienen van een verweerschrift. Belangrijk; doe je dit namelijk niet, dan kan jouw WW-uitkering in gevaar komen.

Waarom is de rechtsbijstandverzekering zo belangrijk?

Omdat je met het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering altijd verzekerd bent van professionele juridische ondersteuning. En dat is in veel gevallen wel verstandig. Vaak ontbeer je zelf de kennis om problemen goed op te lossen namelijk.

Wat voegt Rechtsbijtandverzekering.nl toe?

Op deze website vind je echt alles over de rechtsbijstandverzekering. Ook kun je hier de verschillende verzekeringen prima met elkaar vergelijke. Zo maak je altijd de juiste keuze.

Kasper is (mede)eigenaar van meerdere verzekering websites. Al meer dan 10 jaar is hij werkzaam in de financiële branche, waaronder rechtsbijstandverzekeringen. Sinds 2010 schrijft hij over rechtsbijstand (verzekeringen) in Nederland.

Daarom kiest Nederland voor ons
  • Vergelijk eenvoudig en snel een rechtsbijstandverzekering
  • Direct en eenvoudig aanvragen = tot €273 besparen
  • 100% Gratis service: geen advies- of andere kosten
Aanbevolen door experts
Een rechtsbijstandverzekering is relatief goedkoop: de premie per jaar van een rechtsbijstandverzekering ligt meestal lager dan één uur aan advocaatkostenConsumentenbond logo