kosten externe advocaat rechtsbijstandverzekering

Kosten voor externe advocaat worden steeds minder vaak vergoed

De kosten voor externe advocaat worden steeds minder vaak vergoed door rechtsbijstandverzekeraars. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder een groot aantal verzekeraars. Het gaat dan  vooral om procedures waarbij het inschakelen van een advocaat niet beslist noodzakelijk is.  Doordat het steeds minder aantrekkelijk wordt een eigen advocaat te kiezen, zien veel verzekeringnemers af van dat recht.

Kosten voor externe advocaat steeds minder vaak vergoed

Concreet gaat het vooral om zaken die betrekking hebben op door kantonrechters behandelde zaken in de vorm van bijvoorbeeld huizenzaken, arbeidsrechtelijke conflicten en geschillen over aankopen.  Kijken we naar de afgelopen zes jaar, dan blijkt dat de gemiddelde maximumvergoeding voor een advocaat in dergelijke procedures nog rond de 10.000 euro te bedragen. Het onderzoek stelt dat zeventig procent van de onderzochte verzekeringen bovendien een eigen bijdrage vraagt van tenminste 250 euro voor het inschakelen van een externe advocaat.

Inzetten van eigen juristen tot een advocaat verplicht is

Door de steeds lagere maximumvergoedingen en zeker ook de hogere eigen bijdrage, zien verzekeringsnemers  steeds vaker af van het recht om een advocaat te kiezen.  Van oudsher zetten de rechtsbijstandverzekeraars eigen juristen om klanten bij te staan, tot het moment dat het noodzakelijk wordt een advocaat in te schakelen.  Is een advocaat verplicht bij een rechtszaak, dan geldt dat het overgrote deel van de advocaatkosten wel vergoed zijn bij de rechtsbijstandverzekering.

5/5 - (6 stemmen)
Daarom kiest Nederland voor ons
  • Vergelijk eenvoudig en snel een rechtsbijstandverzekering
  • Direct en eenvoudig aanvragen=tot €273 besparen
  • 100% Gratis service: geen advies- of andere kosten
Een rechtsbijstandverzekering is relatief goedkoop: de premie per jaar van een rechtsbijstandverzekering ligt meestal lager dan één uur aan advocaatkostenConsumentenbond logo