Gratis voorbeeldbrieven

Je hebt een klacht. Je wilt bezwaar maken. Je bent het niet eens met de huurverhoging of je bent ontevreden over een product of dienst. Je wilt je loon vorderen, wilt woningruil voorstellen of je wilt iemand of een organisatie aansprakelijk stellen. Als je in conflict bent geraakt met iemand, een instantie of een organisatie of gewoon niet tevreden bent over een geleverd product of dienst, dan kun je hier gebruik maken van gratis voorbeeldbrieven. Je vindt ze hier keurig gerangschikt per onderwerp. De gratis te downloaden brieven kunnen je helpen om op gestructureerde wijze een brief op te stellen waarin overduidelijk wordt wat er aan de hand is en wat jij precies wilt. Let wel, de gratis voorbeeldbrieven dienen als leidraad. Vormen de basis. Je bent uiteraard vrij er iets aan toe te voegen of iets weg te laten. Met de gratis voorbeeldbrieven heb je echter een mooie basis voor een perfecte brief.

Ontvang voorbeeldbrieven nu in je e-mail:

Heb je een conflict of een probleem en wil je daarover juridisch advies? Doe nu de gratis online check en kijk of je verder kan worden geholpen.

Voor welk probleem heb je een voorbeeld brief nodig?

Kies hieronder een voorbeeldbrief voor meer informatie:

Voorbeeldbrief klacht

Voorbeeldbrief voorlopig bezwaarschrift

Voorbeeldbrief bezwaarschrift

Voorbeeldbrief bezwaar tegen huuropzegging

Voorbeeldbrief huur opzeggen

Voorbeeldbrief verzoek om servicekostenoverzicht

Voorbeeldbrief verzoek om teruggave servicekosten

Voorbeeldbrief verzoek om splitsing all-inhuur

Voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging

Voorbeeldbrief bezwaar tegen huuropzegging door huurachterstand

Voorbeeldbrief verzoek om huurverlaging

Voorbeeldbrief terugvragen borg huur

Voorbeeldbrief voortzetten huurovereenkomst

Voorbeeldbrief melden gebreken aan huurwoning

Voorbeeldbrief verzoek woningruil

Voorbeeldbrief verhuiskostenvergoeding

Voorbeeldbrief verzoek om handhaving bouwvoorschriften

Voorbeeldbrief bemiddelingskosten terugvorderen

Voorbeeldbrief verzoek om verwijderen boom of heg

Voorbeeldbrief verzoek om verwijderen beeldmateriaal

Voorbeeldbrief verzoek om verplaatsen camera

Voorbeeldbrief verzoek om toegang grond buren

Voorbeeldbrief melden verborgen gebreken

Voorbeeldbrief ingebrekestelling verborgen gebreken

Voorbeeldbrief loonvordering

Voorbeeldbrief herinnering loonvordering

Voorbeeldbrief eindafrekening salaris

Voorbeeldbrief loondoorbetaling bij ziekte

Voorbeeldbrief loondoorbetaling bij ziekte oproepkracht

Voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht

Voorbeeldbrief weigeren ziekmelding door werkgever

Voorbeeldbrief salarisaanpassing naar minimumloon of cao

Voorbeeldbrief ziek melden en aanvragen ziektewetuitkering UWV

Voorbeeldbrief ziek uit dienst melden

Voorbeeldbrief protesteren tegen officiële waarschuwing

Voorbeeldbrief protesteren tegen non-actiefstelling

Voorbeeldbrief ontslag nemen

Voorbeeldbrief aanzegvergoeding

Voorbeeldbrief verzoek om teruggave rijbewijs

Voorbeeldbrief klaagschrift inhouding rijbewijs

Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad

Voorbeeldbrief aan verzekeraar over aansprakelijkheid autoschade

Voorbeeldbrief aan tegenpartij over aansprakelijkheid autoschade

Voorbeeldbrief aansprakelijkheid voor fietser of voetganger

Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen verkeersongeval tot 14 jaar

Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen schade door dier

Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen wegbeheerder

Voorbeeldbrief werkgever aansprakelijk stellen

Voorbeeldbrief repareren of vervangen ondeugdelijk product

Voorbeeldbrief ingebrekestelling ondeugdelijk product

Voorbeeldbrief ondeugdelijk product binnen garantie

Voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst binnen bedenktijd

Voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst bij onjuiste informatie bedenktijd

Voorbeeldbrief vernietiging algemene voorwaarden

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst

Voorbeeldbrief schadevergoeding vragen

Voorbeeldbrief dwaling

Voorbeeldbrief verzoek om levering tegen afgesproken prijs

Voorbeeldbrief claim vertraging vlucht

Voorbeeldbrief aankoop bij failliet bedrijf

Voorbeeldbrief opvragen persoonsgegevens

Voorbeeldbrief verwijderen persoonsgegevens

Voorbeeldbrief betalingsregeling

Voorbeeldbrief verzoek om aanpassing beslagvrije voet

Voorbeeldbrief onrechtmatig beslag

Voorbeeldbrief loonbeslag vakantiegeld

Voorbeeldbrief onbekende rekening

Voorbeeldbrief onjuiste rekening

Voorbeeldbrief verjaarde rekening

Voorbeeldbrief betaalde rekening incassobureau

Voorbeeldbrief rekening vergeten incassobureau

Voorbeeldbrief betalingsregeling incassobureau

Voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten

Voorbeeldbrief onverschuldigde betaling terugvorderen

Voorbeeldbrief onderhandse lening terugvorderen

Voorbeeldbrief klachten bewindvoering

Gratis voorbeeldbrieven: zo kom je tot de kern van de zaak

Je wilt je recht halen; je wilt krijgen waar je recht op hebt. Door een gratis voorbeeldbrief te downloaden heb je het raamwerk al binnen. Aan jou om de details van jouw specifieke kwestie in dat raamwerk te verwerken. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de brief. Het is belangrijk om te proberen je steeds tot de kern van de zaak te beperken. Gebruik geen tien woorden als het in vijf woorden kan en probeer je emoties even geen rol van betekenis te laten spelen. Ook in dat opzicht heb je veel aan de gratis voorbeeldbrieven. Die beperken zich in de basis namelijk steeds tot de kern van de zaak.

Wat wil jij en wat verwacht jij van de tegenpartij?

Steeds moet de tegenpartij meteen na het lezen van de brief weten wat er aan de hand is en wat jij van de tegenpartij verwacht. Geef de tegenpartij even de tijd om te reageren, al is het soms wel verstandig een bepaalde termijn te stellen waarbinnen gereageerd kan worden. Je kunt, zoals je in de gratis voorbeeldbrieven ook terug gaat zien, best laten weten dat als er niet gereageerd wordt er vervolgstappen genomen worden.

Tip: versturen per aangetekende post

Door de gratis voorbeeldbrieven als basis te nemen, blijf je correct, netjes en zakelijk. En dat is precies wat nodig is als sprake is van een conflict. Alleen dan kom je er wellicht samen nog uit. Voor wat betreft de gratis voorbeeldbrieven is het zeer verstandig die steeds per gewone post en via aangetekende post te versturen. Op die manier heb je namelijk de zekerheid en bewijs dat de brief daadwerkelijk bezorgd wordt, de ontvanger dient er immers voor te tekenen. Doe je dit niet, dan kan de tegenpartij altijd zeggen dat hij helemaal geen brief gehad heeft. Een aangetekende brief versturen is weliswaar iets duurder dan een postzegel, het is het geld beslist waard.

Blijf vriendelijk en formeel in de voorbeeld brief

Het is handig als je een contactpersoon hebt die je bij naam kent en waaraan je de brief kunt richten. Heb je die niet, dan begin je de gratis voorbeeldbrieven steeds met ‘geachte heer, mevrouw’. En hoe boos of teleurgesteld je ook bent, je sluit ook de gratis voorbeeldbrieven steeds af met een vriendelijke groet.

Sluit een rechtsbijstandverzekering af

gratis voorbeeldbrieven: download een  juridische voorbeeld brief
Een gratis juridische voorbeeld brief is eenvoudig om te gebruiken bij problemen

Of het nou gaat om zaken die betrekking hebben op je huis, de huur je salaris, de buren of je werk, er is altijd kans dat het escaleert en dat er een conflict ontstaat en de gratis voorbeeldbrieven niet voor een doorbraak zorgen. In dat geval is het fijn dat je een beroep kunt doen op een rechtsbijstandverzekering. Op dit platform vind je tal van aanbieders van dergelijke verzekeringen en kun je ze eenvoudig met elkaar vergelijken. Bovendien kun je via de verzekeraar meteen een verzekering afsluiten. Met een rechtsbijstandverzekering bespaar je heel veel geld en weet jij je steeds verzekerd van de beste juridische ondersteuning.

Wat kan ik met gratis voorbeeldbrieven?

Met Rechtsbijstandverzekering.nl maken we het mensen makkelijker die terecht zijn gekomen in een conflict. Door een gratis voorbeeldbrief te downloaden kan je zelf al stappen zetten om een conflict of probleem op te lossen.

Waarom zijn de voorbeeldbrieven gratis?

Rechtsbijstandverzekering.nl heeft als gratis service voorbeeldbrieven beschikbaar die gedownload, aangepast en verstuurd kunnen worden. Uiteraard is het ook zinvol om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voor professionele juridische hulp.

Welke voorbeeldbrieven kan ik downloaden?

Bekijk op deze pagina tientallen voorbeeldbrieven, rondom werk, wonen, consumenten klachten en meer.

4.7/5 - (103 stemmen)

Kasper is (mede)eigenaar van meerdere verzekering websites. Al meer dan 10 jaar is hij werkzaam in de financiële branche, waaronder rechtsbijstandverzekeringen. Sinds 2010 schrijft hij over rechtsbijstand (verzekeringen) in Nederland.

Daarom kiest Nederland voor ons
  • Vergelijk eenvoudig en snel een rechtsbijstandverzekering
  • Direct en eenvoudig aanvragen = tot €273 besparen
  • 100% Gratis service: geen advies- of andere kosten
Aanbevolen door experts
Een rechtsbijstandverzekering is relatief goedkoop: de premie per jaar van een rechtsbijstandverzekering ligt meestal lager dan één uur aan advocaatkostenConsumentenbond logo