Bedrijfsongeval

Je moet er niet aan denken en toch is het helaas nog steeds aan de orde van de dag; een bedrijfsongeval. Mocht je hier mee te maken hebben gehad en is er sprake van schade en letsel, dan is de werkgever in een aantal situaties aansprakelijk voor de geleden schade.

Nog geen rechtsbijstandverzekering? Regel het nu en kies voor de module Inkomen als je in de toekomst hulp wilt krijgen voor problemen rondom werk en uitkering:

Bedrijfsongeval; is de werkgever aansprakelijk?

Heb je een arbeidsovereenkomst dan heeft jouw werkgever een zogenaamde zorgplicht. Dat betekent dat de werkgever alle maatregelen genomen moet hebben om een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden. Is dat het geval, dan is sprake van een ideale situatie. Toch is dit helaas niet altijd het geval. Mocht de werkgever niet hebben gezorgd voor een veilige werkomgeving en krijg je te maken met een bedrijfsongeval met letsel, dan wordt er vanuit gegaan dat het bedrijfsongeval voorkomen had kunnen worden. Is dit het geval, dan kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn als de werkgever is ‘vergeten’ een verzekering af te sluiten die de schade zou meten vergoeden.

Handig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten

Het kan uiteraard ook andersom. Een bedrijfsongeval kan ook door de werknemer zelf veroorzaakt zijn. Bijvoorbeeld door de gestelde richtlijnen niet in acht te nemen. In dat geval is de werkgever uiteraard niet aansprakelijk te stellen voor het ongeval en hoeft de werkgever dus ook niet op te draaien voor de geleden schade. Mocht je betrokken zijn geraakt bij een bedrijfsongeval, dan is het goed dat je terug kunt vallen op de rechtsbijstandverzekering. Dan ben je namelijk altijd verzekerd van professioneel juridisch advies.

Vergelijk hier de verschillende verzekeraars

Op deze website kun je prima de verschillende aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen met elkaar vergelijken. Ook vind je andere informatie over het inwinnen van juridisch advies als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een ongeval of een arbeidsconflict.

Is de schade van een bedrijfsongeval altijd te verhalen op de werkgever?

Nee, dat is niet het geval. Dit is uiteraard wel aan de orde als de werkgever niet heeft gezorgd voor een veilige werkomgeving. Is het ongeval het gevolg van eigen gedrag, dan kan de werkgever niet aansprakelijk gesteld worden. Vraag de juridisch adviseur van de rechtsbijstandverzekering als je vragen hebt over de aansprakelijkheid.

Waarom is het afsluiten van ene rechtsbijstandverzekering verstandig?

Omdat je door het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering altijd verzekerd bent van professionele rechtsbijstand. Ook als je te maken krijgt met een ongeval op het werk dus.

Waarom is www.Rechtsbijstandverzekering.nl zo belangrijk?

Omdat je op deze website de verschillende verzekeraars met elkaar kunt vergelijken. Zo kiesje altijd precies die verzekering die bij je past. Let op; kies wel altijd voor de aanvullende module ‘werk’.

Daarom kiest Nederland voor ons
  • Vergelijk eenvoudig en snel een rechtsbijstandverzekering
  • Direct en eenvoudig aanvragen = tot €273 besparen
  • 100% Gratis service: geen advies- of andere kosten
Aanbevolen door experts
Een rechtsbijstandverzekering is relatief goedkoop: de premie per jaar van een rechtsbijstandverzekering ligt meestal lager dan één uur aan advocaatkostenConsumentenbond logo