Arbeidsongeschiktheid

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan mag je werkgever gedurende de eerste twee jaar het arbeidscontract niet opzeggen. Bij dergelijke ongeschiktheid is het uitgangspunt dat de werknemer zoveel mogelijk moet re-integreren binnen het bedrijfsproces. Helaas is dat echter niet altijd aan de orde.

Nog geen rechtsbijstandverzekering? Regel het nu en kies voor de module Inkomen als je in de toekomst hulp wilt krijgen voor problemen rondom werk en uitkering:

Arbeidsongeschiktheid; werkgever kan pas na twee jaar ontslagaanvraag doen

Bij ongeschiktheid voor arbeid is het zo dat er na twee jaar wél een ontslagprocedure gestart kan en mag worden door de werkgever. Dit doet de werkgever via het UWV, waaraan de werkgever toestemming voor ontslag moet vragen. De werkgever geeft bij arbeidsongeschiktheid aan dat het niet in de lijn de verwachting ligt dat er binnen ene half jaar verbetering in de situatie op zal treden. Bovendien moet de werkgever aantonen dat herplaatsing in een passende andere functie niet tot de mogelijkheden behoort.

Gehouden aan de richtlijnen wat betreft re-integratie

Ligt er vanwege arbeidsongeschiktheid een ontslagaanvraag bij het UWV? Dan toetst de UWV of werkgever en werknemer zich hebben gehouden aan de regels die geleden met betrekking tot het re-integratie proces. Beide partijen hebben in dat opzicht namelijk een serieuze inspanningsverplichting. De materie rondom arbeidsongeschiktheid kan een conflict opleveren, bijvoorbeeld als de werkgever zich duidelijk niet aan deze inspanningsverplichting heeft gehouden. In dat geval kan het zo zijn dat de werkgever loon zal moeten doorbetalen en is er van ontslag voorlopig geen sprake.

Schakel je rechtsbijstandverzekering bij een conflict over arbeidsongeschiktheid

Ook bij zaken die spelen rondom ongeschiktheid kan het dus zomaar interessant zijn om een rechtsbijstandverzekering af te hebben gesloten. Je bent ook bij arbeidsongeschiktheid en een ontstaan conflict verzekerd van het beste juridische adviezen professionele ondersteuning. Op deze website kun je de verschillende aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen prima met elkaar vergelijken. Op basis daarvan kun je de voor jou beste verzekeraar kiezen. Verder vind je op de website allerlei andere informatie over juridische ondersteuning en de verschillende modules die beschikbaar zijn. In het geval van ongeschiktheid kies je dus altijd voor een aanvullende module ‘werk’.

Is juridische ondersteuning noodzakelijk bij arbeidsongeschiktheid?

Het kan inderdaad het geval zijn dat juridisch advies gewenst is. Dit bijvoorbeeld als de werkgever zich niet aan de verplichtingen die gelden voor re-integratie houden.

Kun je binnen twee jaar ontslagen worden als sprake s van arbeidsongeschiktheid?

Nee, dit is wettelijk gezien niet mogelijk. Ontslag krijgen kan pas na twee jaar aan de orde zijn. Dreigt eerder ontslag, schakel dan je rechtsbijstandverzekering in.

Waarom check je altijd rechtsbijstandverzekering.nl?

Omdat je op deze website de verschillende aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen gemakkelijk en snel met elkaar kunt vergelijken. Ook vind je onafhankelijke informatie over juridische ondersteuning.

5/5 - (3 stemmen)
Daarom kiest Nederland voor ons
  • Vergelijk eenvoudig en snel een rechtsbijstandverzekering
  • Direct en eenvoudig aanvragen = tot €273 besparen
  • 100% Gratis service: geen advies- of andere kosten
Aanbevolen door experts
Een rechtsbijstandverzekering is relatief goedkoop: de premie per jaar van een rechtsbijstandverzekering ligt meestal lager dan één uur aan advocaatkostenConsumentenbond logo